START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Reduviidae   >>   Rhynocoris iracundus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
Rhynocoris iracundus:
Pierwszy człon czułków dłuższy od drugiego; poprzeczne przewężenie lub bruzda dzieli przedplecze na część przednią i tylną; nogi zawsze, przynajmniej częściowo, ubarwione czerwono; barwa czerwona występuje na korium, przedpleczu, spodzie ryjka, tarczce, brzusznej stronie i nogach; ciało w zarysie podłużnie owalne, mocno zbudowane; korium bez komórki lub z małą, czworokątną, od której na błonkę odchodzą dwie żyłki; biodra pierwszej pary nóg krótkie, ich długość najwyżej dwukrotnie większa od szerokości; przyoczka obecne; obwódka odwłoka dwubarwna; boki śródpiersia bez okrągłego wzgórka; długość ciała 14,0-17,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.