START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)


Chorosoma schillingii:
Głowa barwy żółtawej. Nadustek wystający przed policzki z licznymi odstającymi włoskami. Przedplecze z jasną linią środkową; do połowy długości jednolicie słomkowożółte z dwiema gładkimi plamami, dalej drobno czarno punktowane; w tylnych kątach przedplecza znajdują się małe wypukłości. Tarczka wydłużona, jednolicie żółta, lub też krawędzie boczne i linia środkowa żółte, wokół czerwono punktowane; wierzchołek tarczki spłaszczony i zaokrąglony (łopatkowaty). Przykrywka między żyłkami oraz błona przezroczyste, bezbarwne, żyłki brązowe. Listewka odwłoka jednolicie żółta. Tergity przy zewnętrznej krawędzi z 2 czarnymi pasami, wewnątrz żółte. Sternity żółte z drobnymi czerwonymi plamkami. Odnóża żółte; uda pokryte białymi, bezbarwnymi włoskami; golenie oraz człony stóp na wierzchołku czarne. Wewnętrzna krawędź goleni tylnej pary odnóży zaopatrzona w długie, odstające, jasnobrązowe włosy oraz, w części szczytowej, w przylegające ciemnobrązowe szczecinki.
Podobny do Ch. schillingii, bardziej południowo-wschodni gatunek Ch. gracile (stwierdzony m.in. w Czechach i na Słowacji), posiada golenie tylnej pary odnóży zaopatrzone tylko w ciemnobrązowe szczeciny mieszczące się w wierzchołkowej ich połowie (brak włosków jasnych, silnie odstających). Jest to ponadto gatunek charakteryzujący się mniejszymi rozmiarami ciała, którego długość waha się od 10,5-14 mm, gdy u Ch. schillingii wynosi ona 13-16 mm, oraz innym kształtem pygoforu. Ch. schillingii to gatunek stepowy, występujący w zachodniej części Palearktyki na suchych siedliskach (w Polsce głównie na wydmach, ale również na suchych łąkach i murawach kserotermicznych).
Związany głównie z trawami (Poaceae): ostnicą (Stipa sp.), mietlicą (Agrostis sp.), trzcinnikiem (Calamagrostis sp.), piaskownicą (Ammophila sp.), owsem (Avena sp.), trzęślicą (Molinia sp.), miłką (Eragrostis sp.), strzęplicą (Koeleria sp.), wiechliną (Poa sp.), stokłosą (Bromus sp.), kostrzewą (Festuca sp.), jęczmieniem (Hordeum sp.), a oprócz tego z żarnowcem (Sarothamnus sp.), szczawiem (Rumex sp.), lnicą (Linaria sp.), dziewanną (Verbascum sp.) kozieradką (Trigonella sp.) oraz omanem (Inula sp.).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.