START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Rhopalidae   >>   Corizus hyoscyami

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
Corizus hyoscyami:
Głowa w zarysie trójkątna; czułki stosunkowo cienkie; ich pierwszy człon najkrótszy, zwężony u podstawy; III człon czułków krótszy od IV; przedplecze trapezoidalne; przedplecze za głową (do około 1/3 długości) czarne, dalej czerwone; kąty tylne z dwoma czarnymi nerkowatymi plamami; tarczka wąska, na wierzchołku wąsko zaokrąglona, w części nasadowej do 1/3 długości czarna; korium między żyłkami mocno zesklerotyzowane (nieprzezroczyste), żyłki słabo widoczne; uda bez kolców, na wierzchołku nieznacznie rozszerzone; ujścia gruczołów na zapiersiu niewidoczne (zakryte przez biodra środkowej pary odnóży); barwa ciała czarno-czerwona; błonka nieznacznie przekracza tylną krawędź odwłoka; długość ciała 8-11 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.