START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Rhopalus conspersus (Fieber, 1837)


Rhopalus conspersus:
Ciało od strony grzbietowej barwy czerwonobrązowej lub żółtobrązowej, od spodu żółtobrązowe. Głowa i przedplecze barwy ciała; przedplecze czerwono punktowane z rozmaicie wykształconą jaśniejszą linią środkową (linia ta zwykle jest lepiej widoczna w tylnej części przedplecza); czułki żółtawe, pokryte delikatnymi, jasnobrązowymi punkcikami, IV człon ciemniejszy, żółtobrązowy. Tarczka czerwonawa lub żółtobrązowa, niekiedy z jaśniejszą linią środkową; wierzchołek tarczki wąsko zaokrąglony lub zaostrzony, żółtawy. Żyłki jasnożółte z nielicznymi jasnobrązowymi plamkami, korium między żyłkami i błonka bezbarwne, przezroczyste, szczyt korium czerwony. Listewka odwłoka żółto-jasnobrązowa (barwy słabo kontrastujące ze sobą). Uda brązowożółte, brązowo nakrapiane, golenie i stopy żółte, wierzchołek trzeciego członu stóp czarny. Długość ciała 6-7,5 mm.
Występuje w siedliskach charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem, w zbiorowiskach roślinnych związanych z glebami piaszczystymi lub zasobnymi w związki wapnia. Pokarmowo związany głównie z roślinami z rodzaju macierzanka (Thymus sp.), szałwia (Salvia sp.), bodziszek (Geranium sp.), lucerna (Medicago sp.), odławiany także z jałowca sabina (Juniperus sabina).

Rysunki za Lis B. et al. 2008Na podstawie:
"Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.