START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Rhopalidae   >>   Rhopalus parumpunctatus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.


Rhopalus parumpunctatus:
Głowa w zarysie trójkątna; szerokość głowy około 1,2 razy większa od długości; czułki stosunkowo cienkie; ich pierwszy człon najkrótszy, zwężony u podstawy; III człon czułków krótszy od IV; przedplecze bez czarnych plamek; tarczka często z wyraźnymi czarnymi punktami; przykrywka między żyłkami na ogół wcale lub słabo zesklerotyzowana (tylko u Corizus w pełni zesklerotyzowana); żyłki wyraźne; korium nie zesklerotyzowane; żyłki półpokryw z brązowymi plamami; błonka półpokryw krótsza, nieznacznie wystaje poza tylną krawędź odwłoka; uda bez kolców, na wierzchołku nieznacznie rozszerzone; ujścia gruczołów na zapiersiu niewidoczne (zakryte przez biodra środkowej pary odnóży); tergity odwłoka czarne, tylko na IV-VII obecne jasne plamy (rys. 36-39); listewka odwłoka żółtawa lub zielonawa, jednobarwna lub z drobnymi czarnymi plamami (rys. 36); metapleury w zarysie nie czworokątne, ich górna krawędź (patrząc z boku) wyciągnięta do tylu, każda z nich z bruzdą dzielącą ją na dwie części: przednią, wyraźnie punktowaną i tylną, słabo lub wcale nie punktowaną; bruzda metapleury płytka; górna krawędź metapleury wyciągnięta w wąsko zaokrąglony na szczycie wyrostek; długość ciała 5,5-7,6 mm;


Rysunki za Lis B., Stroiński, Lis J. 2008:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.