START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829


Rhopalus parumpunctatus:
Ciało po stronie grzbietowej barwy żółtobrązowej z wyraźną punktacją czarną i bezbarwną, od spodu żółtozielone lub żółte, u niektórych osobników z czerwonymi plamkami. Głowa barwy ciała, z jedną czarną plamą pomiędzy okiem a tylną krawędzią głowy. Czułki żółte, czarno nakrapiane. Przedplecze żółtobrązowe, z bezbarwnymi i czarnymi punktami, czasem z jaśniejszą linią środkową; krawędź tylna przedplecza czasem ciemniejsza (u niektórych osobników kąty tylne z czarną plamą). Tarczka barwy ciała, czasem w części nasadowej czarna, z jasną linią środkową. Żyłki półpokryw żółte z brązowymi plamami. Korium między żyłkami słabo zesklerotyzowane, przezroczyste; błonka bezbarwna, przezroczysta. Odnóża żółte, czarno punktowane (szczególnie silnie uda). Tułów między biodrami nóg czarny. Długość ciała 5,5-7,6 mm.
Polifag związany pokarmowo z roślinami należącymi do ponad 20 rodzin, najczęściej podawany z Asteraceae i Fabaceae.

Rysunki za Lis B. et al. 2008

Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.