START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Rhopalus rufus Schilling, 1829


Rhopalus rufus:
Głowa w zarysie trójkątna; szerokość głowy około 1,2 razy większa od długości; czułki stosunkowo cienkie; ich pierwszy człon najkrótszy, zwężony u podstawy; III człon czułków krótszy od IV; przedplecze bez czarnych plamek; tarczka często z wyraźnymi czarnymi punktami; przykrywka między żyłkami na ogół wcale lub słabo zesklerotyzowana (tylko u Corizus w pełni zesklerotyzowana); żyłki wyraźne; korium nie zesklerotyzowane; żyłki półpokryw jednobarwne, bez plam; błonka półpokryw krótsza, nieznacznie wystaje poza tylną krawędź odwłoka; uda bez kolców, na wierzchołku nieznacznie rozszerzone; ujścia gruczołów na zapiersiu niewidoczne (zakryte przez biodra środkowej pary odnóży); tergity odwłoka czarne, tylko na IV-VII obecne jasne plamy (rys. 36-39); listewka odwłoka jednolicie czerwona, zawsze bez czarnych plam; metapleury w zarysie nie czworokątne, ich górna krawędź (patrząc z boku) wyciągnięta do tylu, każda z nich z bruzdą dzielącą ją na dwie części: przednią, wyraźnie punktowaną i tylną, słabo lub wcale nie punktowaną; bruzda metapleury płytka; górna krawędź metapleury wyciągnięta w wąsko zaokrąglony na szczycie wyrostek; długość ciała 5,9-7,2 mm;

Rysunki za Lis B. i in. 2008:Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.