START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhyparochromidae   >>   Acompus rufipes


Acompus rufipes:
Tarczka matowa w przedniej części, maksymalnie 1,5 razy tak długa jak szew klawusa. Macroptryczne lub brachypteryczne. Długość ciała 3.75-4.50 mm. Troficznie związany z roślinami z rodzaju Valeriana sp. Preferuje miejsca wilgotne, czasem nawet podmokłe. Zimuje jako dorosły. Młode osobniki kolejnego pokolenia pojawiają się w lipcu.


Na podstawie:
Péricart J. 1998. Hemipteres Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1-3. Faune de France 84A, 84B, 84C, 1408 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.