START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ¦WIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Rhyparochromidae   >>   Scolopostethus pilosus Reuter, 1875


Scolopostethus pilosus:
S. pilosus bytuje w miejscach wilgotnych do mokrych, zwykle przynajmniej czę¶ciowo zacienionych (obszary brzegowe zbiorników wodnych, strefy zamulenia, skraj lasu). Osobniki niedojrzałe prawie zawsze znajduj± się na ziemi w warstwie ¶ciółki i w mchach, raczej bardzo rzadko wspinaj± się na wyższe partie ro¶lin. Niewiele wiadomo o preferencjach pokarmowych. U większo¶ci osobników skrzydła s± skrócone, zwierzęta makroptery s± rzadko obserwowane u obu płci.

Podobnie jak w przypadku innych gatunków z rodzaju, roczny cykl rozwojowy obejmuje jedno pokolenie rocznie. Długo¶ć ciała: 3,6-4,4 mm.


Na podstawie:
Péricart J. 1998. Hemipteres Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1-3. Faune de France 84A, 84B, 84C, 1408 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.