START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Chartoscirta cincta

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.

Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.

Chartoscirta cincta:
Błonka półpokryw z czterema komórkami; przedplecze gładkie, bardzo lśniące, z długimi, nastroszonymi włosami, jego boki wklęsłe; kołnierz stosunkowo długi, oddzielony od przedplecza szeroką bruzdą; bruzda odgraniczająca przednią część przedplecza głęboka, stąd część ta wydaje się szczególnie nabrzmiała; przyoczka silnie zbliżone; duża głowa ma szerokość u samców ponad 66%, u samic ponad 60% szerokości ciała; na półpokrywach brak długich, nastroszonych włosów, których kilka znajduje się na przedpleczu, a liczniejsze, ale krótsze na tarczce; trichobothriów tylko dwie pary: ciemieniowe i czołowe środkowe; czułki smukłe, ciemne, tylko pierwszy człon jasny na końcu; deseń z jasnych plam skąpy, na exocorium w końcowej 1/3 jasnego pasa brzeżnego szerszy lub węższy ciemny występ (rys. 26-28, za Wróblewski 1968); samce 2,3, samice 2,2 raza dłuższe od swej szerokości; długość samców 3,3 (3-3,6) mm, samic 3,9 (3,5-4,1) mm.

Szeregi eunomiczne w rodzaju Chartoscirta (za Wróblewski 1968):

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.