START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Macrosaldula variabilis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.


Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.


Macrosaldula variabilis:
Przyoczka wyraźnie rozsunięte; głowa mniejsza, jej szerokość wynosi u samców mniej niż 63% (zwykle około 57%), u samic mniej niż 55% (zwykle około 52%) szerokości ciała; przedplecze szorstkie, słabo błyszczące, przeważnie pokryte krótkim, przylegającym owłosieniem, co nadaje barwie czarnej odcień szary; boki przedplecza zwykle mniej lub więcej wypukłe albo proste, ale nigdy nie wklęsłe, kołnierz krótki, zwykle niewyraźny; bruzda poprzeczna przedplecza płytka, szczególnie po bokach; ciało bardzo wysmukłe, u samców 2,3-2,5 raza dłuższe od swej szerokości; ciało bardzo wysmukłe, u samców 2,5 raza, u samic 2,4 raza dłuższe od swej szerokości; błonka półpokryw z czterema komórkami; zawsze długoskrzydłe, błonka półpokryw brązowa, żyłki bardzo ostro zarysowane; jasne plamy półpokryw duże, szczególnie w nasadowej i końcowej części exocorium (rys. 46-49, za Wróblewski 1968); górną powierzchnię ciała pokrywa krótkie, przylegające owłosienie.; samce 4,9 (4,5-5,3) mm, samice 5,6 (5,4-6) mm długości;


Szeregi eunomiczne w rodzaju Macrosaldula (za Wróblewski 1968):Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.