START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Salda henschii (Reuter, 1891)Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.

Salda henschii:
Barwa ciała czarna, umiarkowanie błyszcząca. Jasna plamka na endokorium zredukowana, tylko jej proksymalny lub dystalny koniec w formie małej plamki (u S. sahlbergi plama ta jest niepodzielona, w formie półksiężyca) (rys. 23-25). Owłosienie grzbietowej części ciała umiarkowanie długie, na wpół leżące, tylko w niektórych miejscach na wpół wyprostowane (u S. sahlbergi jednolicie krótkie, leżące).
Wcześniej S. henschii była uważana jedynie za odmianę S. sahlbergi reprezentującą jej ciemniejsze formy barwne, niemniej jednak istnieją różnice między tymi dwoma gatunkami w szczegółach szeregu eunomicznego (zróżnicowanie w układzie jasnych i ciemnych partii półpokryw). Wszystkie dotychczasowe stwierdzenia S. sahlbergi należy traktować jako dane dotyczące S. henschii.
Dorosłe osobniki zbierano w środkowej części Europy od początku czerwca do końca sierpnia.

Wzór półpokryw (za Lindskog 1991):Na podstawie:
Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(3): 35 ss.
Hoberlandt L. 1977. Distributional data on Saldidae (Heteroptera) in Czechoslovakia with a taxonomic note on Salda sahlbergi Reuter and Salda henschii (Reuter). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 39: 139-158
Lindskog P. 1991. Taxonomy and distribution of the boreomontane shore bugs Salda sahlbergi and S. henschii (Heteroptera, Saldidae). Ent. Tidskr. 12: 1-18.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.