START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Salda littoralis (Linnaeus, 1758)Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.

Salda littoralis:
Długoskrzydłe samce: 6,2-6,5 mm długości; przedstawiciele formy semibrachyptera: samce 5,6 (5,2-5,9) mm, samice 6,3 (5,5-7) mm długości. proporcje ciała: samce 2,2, samice dwa razy dłuższe od swej szerokości. Synthlipsis u samców 30%, u samic 34% szerokości głowy. Przedplecze krótkoskrzydłych samców 1,3, samic 1,4 raza szersze niż głowa, jego boki lekko wypukłe, czasem prawie proste. Półpokrywy czarne, matowe, dzięki złotawemu, krótkiemu i gęstemu owłosieniu, z kilkoma mało kontrastującymi, jasnymi plamkami na mesocorium i drobną plamką w końcowej części klawusa. Z reguły występuje forma semibrachyptera, okazy długoskrzydłe bardzo rzadkie. Deseń półpokryw jak na rys. 15-18. Gatunek holarktyczny, podawany z prawie całej Europy, w Polsce rzadki. Gatunek halofilny, związany z brzegami mórz i solniskami śródlądowymi. Dorosłe występują od maja do sierpnia, jedno pokolenie w roku.

Szereg eunomiczny (za Wróblewski 1968):Na podstawie:
Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(3): 35 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.