START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Saldidae   >>   Salda littoralis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.


Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.


Salda littoralis:
Przyoczka wyraźnie rozsunięte; głowa mniejsza, jej szerokość wynosi u samców mniej niż 63% (zwykle około 57%), u samic mniej niż 55% (zwykle około 52%) szerokości ciała; drugi człon czułków pokryty krótkimi włosami, w środku z boków wystaje kilka długich włosów; przedplecze szorstkie, słabo błyszczące, przeważnie pokryte krótkim, przylegającym owłosieniem, co nadaje barwie czarnej odcień szary; boki przedplecza zwykle mniej lub więcej wypukłe albo proste, ale nigdy nie wklęsłe, kołnierz krótki, zwykle niewyraźny; bruzda poprzeczna przedplecza płytka, szczególnie po bokach; ciało krępe, o zarysie jajowatym, półpokrywy zwykle znacznie skrócone; półpokrywy gładkie lub z krótkim, przylegającym owłosieniem; exocorium jednolicie ciemne; półpokrywy czarne, matowe, dzięki złotawemu, krótkiemu i gęstemu owłosieniu, z kilkoma mało kontrastującymi, jasnymi plamkami na mesocorium i drobną plamką w końcowej części klawusa; z reguły występuje forma semibrachyptera, okazy długoskrzydłe bardzo rzadkie.; błonka półpokryw z czterema komórkami; pierwsza wewnętrzna komórka błonki u podstawy silnie przedłużona; deseń półpokryw jak na rys. 15-18 (za Wróblewski 1968); samce 2,2, samice dwa razy dłuższe od swej szerokości.; długoskrzydłe samce 6,2-6,5 mm długości; przedstawiciele formy semibrachyptera samce 5,6 (5,2-5,9) mm, samice 6,3 (5,5-7) mm długości;


Szereg eunomiczny (za Wróblewski 1968):


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.