START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Salda morio

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.


Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.


Salda morio:
Przyoczka wyraźnie rozsunięte; głowa mniejsza, jej szerokość wynosi u samców mniej niż 63% (zwykle około 57%), u samic mniej niż 55% (zwykle około 52%) szerokości ciała; dwa trichobothria na anteclypeus; drugi człon czułków pokryty krótkimi włosami, w środku z boków wystaje kilka długich włosów; drugi człon czułków jasnobrązowy, tylko szczyt ciemny; przedplecze szorstkie, słabo błyszczące, przeważnie pokryte krótkim, przylegającym owłosieniem, co nadaje barwie czarnej odcień szary; boki przedplecza zwykle mniej lub więcej wypukłe albo proste, ale nigdy nie wklęsłe, kołnierz krótki, zwykle niewyraźny; bruzda poprzeczna przedplecza płytka, szczególnie po bokach; ciało krępe, o zarysie jajowatym, półpokrywy zwykle znacznie skrócone; exocorium jednolicie ciemne; korium całe czarne; półpokrywy gładkie, silnie lśniące, zwykle z paru jaśniejszymi plamami i jasnym rąbkiem błonki; błonka półpokryw z czterema komórkami; pierwsza wewnętrzna komórka błonki u podstawy silnie przedłużona; u formy długoskrzydłej błonka jasna; golenie samców jasne, tylko na końcach ciemnobrunatne, u samic całe ciemnobrunatne; samce 2,2, samice dwa razy dłuższe od swej szerokości.; na powierzchni grzbietowej z rzadka pojedyncze, drobne włoski.; krótkoskrzydłe samce 6 (5,6-6,3) mm, samice 6,5 (6,1-7) mm długości; długoskrzydłe samice około 7,4 mm długości, 3,3 mm szerokości;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.