START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Saldula opacula


Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.

Saldula opacula:
Włosy półpokryw krótkie, przylegające. Równolegle do jasnego zewnętrznego paska biegnie na exocorium przy wewnętrznym skraju, wzdłuż żyłki radialnej jasny pas, oddzielony od zewnętrznego ciemną smugą różnej szerokości. Smuga ta u osobników ciemnych zawiera w połowie i w odcinku końcowym po jednej jasnej plamie. Mesocorium czarne, z dobrze kontrastującymi, jasnymi plamami (rys. 58-64). W 3/4 exocorium często ciemna wypustka. Ciemna linia podłużna na przednich goleniach po stronie grzbietowej zwykle przewęża się przy nasadzie, czasem urywa się, nie łącząc się z nasadową ciemną plamą, niekiedy zanika zupełnie.
Prawie wyłącznie długoskrzydłe, samce 3,6 (3,3-3,8) mm, samice 4 (3,5-4,4) mm długości. Wysmukłe, samce 2,28 raza, samice 2,22 raza dłuższe od swej szerokości. Synthlipsis u samców 27,2%, u samic 30,5% szerokości głowy. Przedplecze u samców 1,4 raza, u samic 1,47 raza szersze niż głowa, boki proste lub lekko wypukłe. Gatunek eurytopowy, żyje w górach i na niżu, na brzegach wód bieżących i stojących, halofilny. Na ogół występuje nielicznie, liczniej na bagnistych brzegach jezior. Dorosłe od kwietnia do października, zapewne też zimują. Prawdopodobnie dwa pokolenia w roku, drugie - późnoletnie - liczniejsze.

Szereg eunomiczny (za Wróblewski 1968):

Na podstawie:
Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(3): 35 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.