START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Saldidae   >>   Teloleuca pellucens

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.


Oznaczanie opiera się w znacznej mierze na cechach ubarwienia, które, jeśli idzie o półpokrywy, odznacza się dużą zmiennością. Nieodzowne są w kluczu serie eunomiczne, czyli sekwencje deseni od najjaśniejszych do najciemniejszych, wskazujące na charakterystyczne dla poszczególnych gatunków typy i kierunki odchyleń. Żadna seria wszakże nie ujmuje wszystkich trafiających się wariantów ubarwienia. Opatrzenie się, a zwłaszcza dysponowanie większą liczbą osobników, czyni oznaczanie łatwiejszym.


Teloleuca pellucens:
Przyoczka wyraźnie rozsunięte; głowa mniejsza, jej szerokość wynosi u samców mniej niż 63% (zwykle około 57%), u samic mniej niż 55% (zwykle około 52%) szerokości ciała; przedplecze szorstkie, słabo błyszczące, przeważnie pokryte krótkim, przylegającym owłosieniem, co nadaje barwie czarnej odcień szary; boki przedplecza nigdy nie wklęsłe, kołnierz krótki, zwykle niewyraźny; bruzda poprzeczna przedplecza płytka, szczególnie po bokach; długie i wąskie przedplecze ma boki ciemne, lekko wypukłe, prawie proste; ciało bardzo wysmukłe, u samców 2,3-2,5 raza dłuższe od swej szerokości; błonka półpokryw z czterema komórkami; półpokrywy zwykle skrócone, błonka z brunatnymi plamkami na jasnym, bezbarwnym tle, żyłki mniej wyraźne; exocorium z jedną dużą, jasną plamą zajmującą końcową jego część, w części środkowej mała plama albo brak jej; jasny, żółtawy deseń półpokryw (rys. 24, 25, za Wróblewski 1968) mniej kontrastuje z ciemnoszarym, lekko błyszczącym tłem; samce 2,3, samice 2,1 raza dłuższe od swej szerokości; długość ciała samców 4,5 (4,2-4,8) mm, samic 5,5 (5-6,2) mm;


Szeregi eunomiczne w rodzaju Teloleuca (za Wróblewski 1968):Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.