START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Scutelleridae   >>   Eurygaster austriaca

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
Eurygaster austriaca:
Głowa tak długa jak szeroka, lub dłuższa, w zarysie trójkątna; oczy przynajmniej do 1/3 swej szerokości zagłębione w głowie; III człon czułków stanowi ok. 1/2 długości II członu; tarczka silnie rozwinięta, zakrywa prawie cały odwłok i dochodzi do jego końca; szerokość nasady tarczki jest większa niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza (cecha rodziny Scutelleridae); tarczka długa, ale niezbyt szeroka, językokształtna; ciało nieowłosione lub lekko opuszone krótkimi zakrzywionymi włoskami; brzegowe listewki odwłoka (connexivum) widoczne; brzegi segmentów odwłoka bez guzków; nadustek wyraźnie krótszy od policzków, które zazwyczaj stykają się razem przed jego szczytem; długość ciała 11,0-14,0 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.