START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Scutelleridae   >>   Odontoscelis fuliginosa

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.


Odontoscelis fuliginosa:
Głowa ok. 1,5 razy szersza niż dłuższa, jej przedni brzeg zaokrąglony; czułki brązowe lub czarnobrązowe, ich drugi człon ok. 1,5 razy dłuższy od trzeciego; tarczka silnie rozwinięta, zakrywa prawie cały odwłok i dochodzi do jego końca; szerokość nasady tarczki jest większa niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza (cecha rodziny Scutelleridae); przedplecze z wyraźnym wcięciem przy tylnobocznych kątach oraz z dwoma głębokimi wgłębieniami na górnej powierzchni; ciało silnie owłosione, włoski grube i długie, odstające, tylko ciemne.; nogi czarne; długość ciała 5.7-9.0 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.