START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Scutelleridae   >>   Odontoscelis lineola

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.


Odontoscelis lineola:
Tarczka silnie rozwinięta, zakrywa prawie cały odwłok i dochodzi do jego końca; szerokość nasady tarczki jest większa niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza (cecha rodziny Scutelleridae); ciało silnie owłosione, włoski grube i długie, odstające; owłosienie ciała dwubarwne, włoski odstające ciemne, włoski przylegające srebrzyste; głowa około 1,5 razy szersza niż dłuższa, jej przedni brzeg zaokrąglony; przedplecze z wyraźnym wcięciem przy tylnobocznych kątach oraz z dwoma głębokimi wgłębieniami na górnej powierzchni; nogi i czułki zazwyczaj brązowe; II człon czułków mniej więcej tej długości co trzeci; długość ciała 3,5-6,0 mm.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.