START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Scutelleridae   >>   Phimodera flori Fieber, 1863


Phimodera flori:
Głowa tak długa jak szeroka, lub dłuższa, w zarysie czworokątna; oczy na szypułkach, silnie odstające; szczytowe części policzków krótkie i proste, przy oglądaniu głowy z boku nie wystają ponad górną krawędź nadustka; tarczka silnie rozwinięta, zakrywa prawie cały odwłok i dochodzi do jego końca; szerokość nasady tarczki jest większa niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza (cecha rodziny Scutelleridae); przednioboczne krawędzie przedplecza w przedniej części wyraźnie wcięte, tworzące kołnierz za głową; ciało nieowłosione lub lekko opuszone krótkimi zakrzywionymi włoskami; brzeżne listewki odwłoka (connexivum) z wyraźnymi, widocznymi z góry, odstającymi guzkami w tylno-bocznych rogach segmentów; szerokość oka większa lub mniej więcej taka jak odległość między okiem a przyoczkiem, oraz 4-5 razy mniejsza niż odległość między oczami; krętarze wszystkich par nóg bez wyrostka lub wzgórka; długość ciała 4,9-7,2 mm;
Na podstawie:
Lis J.A., Lis B. 1998. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, kluczy, 34 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.