START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Scutelleridae   >>   Phimodera humeralis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.


Phimodera humeralis:
Głowa tak długa jak szeroka, lub dłuższa, w zarysie czworokątna; oczy na szypułkach, silnie odstające; szczytowe części policzków dłuższe i wygięte w górę, przy oglądaniu głowy z boku wystają ponad górną krawędź nadustka; tarczka silnie rozwinięta, zakrywa prawie cały odwłok i dochodzi do jego końca; szerokość nasady tarczki jest większa niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza (cecha rodziny Scutelleridae); przednioboczne krawędzie przedplecza w przedniej części wyraźnie wcięte, tworzące kołnierz za głową; ciało nieowłosione lub lekko opuszone krótkimi zakrzywionymi włoskami; brzeżne listewki odwłoka (connexivum) z wyraźnymi, widocznymi z góry, odstającymi guzkami w tylno-bocznych rogach segmentów; szerokość oka większa lub mniej więcej taka jak odległość między okiem a przyoczkiem, oraz 4-5 razy mniejsza niż odległość między oczami; przynajmniej krętarze 3 pary nóg z mniej lub bardziej widocznym, czasami zakrzywionym wyrostkiem; długość 5,0-7,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.