START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Scutelleridae   >>   Phimodera lapponica

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.


Phimodera lapponica:
Głowa tak długa jak szeroka, lub dłuższa, w zarysie czworokątna; oczy na szypułkach, silnie odstające; tarczka silnie rozwinięta, zakrywa prawie cały odwłok i dochodzi do jego końca; szerokość nasady tarczki jest większa niż szerokość tylnej krawędzi przedplecza (cecha rodziny Scutelleridae); przednioboczne krawędzie przedplecza w przedniej części proste, lekko wypukłe lub lekko wcięte, bez wyraźnego kołnierza za głową; ciało nieowłosione lub lekko opuszone krótkimi zakrzywionymi włoskami; brzeżne listewki odwłoka (connexivum) z wyraźnymi, widocznymi z góry, odstającymi guzkami w tylno-bocznych rogach segmentów; szerokość oka mniejsza niż odległość między okiem a przyoczkiem oraz 6-7 razy mniejsza niż odległość między oczami; długość ciała 7,0-8,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.