START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Stenocephalidae   >>   Dicranocephalus agilis


Dicranocephalus agilis:
Ciało masywne, szerokie, prawie równołegłoboczne. Czułki długie, pokryte włoskami mniej więcej tej długości co średnica drugiego członu czułków. Drugi człon czułków z trzema obrączkami. Obrączka środkowa brązowa lub czarna, równa lub szersza od obrączki wierzchołkowej. Trzeci człon czułków do 1/3 swojej długości żółty, czwarty człon brązowy. Rostrum sięga pomiędzy biodra środkowej pary odnóży. Tylna część przedplecza z kilkoma krótkimi ciemnymi włoskami. Segmenty listewki odwłoka do 1/3 swojej długości żółte. Błonka między żyłkami z drobnymi brązowymi wzgórkami, bez jasnych plamek na granicy z przykrywką. Długość ciała 11-14 mm.
Gatunek obejmujący swym zasięgiem całą Palearktykę. Wykazywany z następujących roślin: róży (Rosa sp.), wilczomlecza sosnki (Euphorbia cyparissias), obrotnego (E. helioscopia), migdałolistnego (E. amygdaloides), wrzosu (Calluna vulgaris), jałowca (Juniperus communis), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.