START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Stenocephalidae   >>   Dicranocephalus albipes


Dicranocephalus albipes:
Ciało dość smukłe, prawie równołegłoboczne. Czułki cienkie, włoski pokrywające człony I-III dłuższe od grubości drugiego członu czułków. Drugi człon z dwiema czarnymi obrączkami położonymi w części nasadowej i wierzchołkowej. Trzeci człon czarny od 1/2 swojej długości, a czwarty brązowy. Rostrum sięga do bioder tylnej pary odnóży. Tylna część przedplecza z licznymi długimi ciemnymi włoskami. Segmenty listewki odwłoka do 1/2 swojej długości żółte. Błonka między żyłkami gładka, na granicy z przykrywką z dwiema żółtawymi plamkami. Długość ciała 10-13,5 mm.
Gatunek obejmujący swym zasięgiem Europę (poza jej częścią północną) wraz z północną Afryką oraz Bliski Wschód po Iran. Wykazywany z następujących gatunków wilczomlecza: seguiera (Euphorbia seguieriana), sosnki (E. cyparissias), lancetowatego (E. esula), a na południu Europy także z Cistus monspeliens.
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.