START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Stenocephalidae   >>   Dicranocephalus medius


Dicranocephalus medius:
Ciało masywne, szerokie, w części tylnej rozszerzone. Czułki relatywnie krótsze niż u pozostałych gatunków, masywne, a pokrywające je włoski znacznie krótsze od grubości drugiego członu czułków. Drugi człon czułków z 3 obrączkami. Obrączka środkowa zwykle wyraźnie krótsza od wierzchołkowej. Trzeci człon czułków do 1/3 swojej długości żółty, czwarty brązowy. Rostrum sięga do bioder tylnej pary odnóży. Tylna część przedplecza gładka, bez włosków. Segmenty listewki odwłoka do 1/3 swojej długości żółte. Błonka między żyłkami z drobnymi brązowymi wzgórkami, bez jasnych plamek na granicy z przykrywką. Długość ciała 8,0-11,0 mm.
Gatunek transpalearktyczny, stwierdzany na takich roślinach, jak: wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), wilczomlecz lancetowaty (E. esula), wilczomlecz migdałolistny (E. amygdaloides), wilczomlecz ogrodowy (E. peplus), szałwia łąkowa (Salvia pratensis).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.