START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Agramma confusum (Puton, 1879)


Agramma confusum:
Długość ciała 1,9-2,9 mm (samiec); 2,1-2,75 (samica). Gatunek osiągający nieco większe rozmiary ciała niż A. laetum, poza tym morfologicznie identyczny. Główna różnica między tymi gatunkami to długość III członu czułków, który jest dłuższy u A. confusum. Występują formy długoskrzydłe i formy o skrzydłach skróconych. Żyje na roślinach z rodzaju Carex, Juncus, Eriophorum.


Na podstawie:
Lis B. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 158 serii kluczy, 66 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.