START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Campylosteira verna

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Campylosteira verna:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części nie rozszerzony; głowa brązowa z parą krótkich, brązowych wyrostków frontalnych; czułki żółtobrązowe, czwarty człon ciemniejszy i wyraźnie owłosiony; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); przedplecze stosunkowo krótkie, żółtobrązowe; dysk przedplecza ciemniejszy, błyszczący i punktowany; półpokrywy o dość dużych oczkach, brązowożółte; pole kostalne utworzone przez 1 rząd oczek, zwykle zanikające w części środkowej; pole subkostalne złożone z 2 rzędów oczek; pole dyskoidalne utworzone przez 2 (czasem 3) rzędy oczek; pole suturalne utworzone przez jeden rząd oczek; u form krótkoskrzydłych półpokrywy nie stykają się wzdłuż tylnego brzegu; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 1,7-2.3 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.