START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778)


Catoplatus carthusianus:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; wyrostka dorsomedialnego brak; głowa czarna; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o brzegach nieowłosionych, uniesione pionowo do góry, przylegają do bocznych krawędzi przedplecza; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; odnóża ciemnobrązowe lub czarne, golenie (szczególnie ich dystalne końce) jaśniejsze, żółtobrązowa lub brązowe, stopy brązowawe z czarnymi partiami apikalnymi i pazurkami; odnóża pokryte krótkimi, jasnymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne utworzone w części nasadowej przez 1-2 rzędy oczek; długość ciała 3,3-4,2 mm; występują formy długoskrzydłe lub formy o skrzydłach nieco skróconych (submakropteryczne);
Na podstawie:
Lis B. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 158 serii kluczy, 66 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.