START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Tingidae   >>   Catoplatus carthusianus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Catoplatus carthusianus:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; wyrostka dorsomedialnego brak; głowa czarna; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o brzegach nieowłosionych, uniesione pionowo do góry, przylegają do bocznych krawędzi przedplecza; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; odnóża ciemnobrązowe lub czarne, golenie (szczególnie ich dystalne końce) jaśniejsze, żółtobrązowa lub brązowe, stopy brązowawe z czarnymi partiami apikalnymi i pazurkami; odnóża pokryte krótkimi, jasnymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne utworzone w części nasadowej przez 1-2 rzędy oczek; długość ciała 3,3-4,2 mm; występują formy długoskrzydłe lub formy o skrzydłach nieco skróconych (submakropteryczne);Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.