START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Catoplatus fabricii

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Catoplatus fabricii:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; wyrostek dorsomedialny obecny; głowa brązowa; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o brzegach nieowłosionych, uniesione pionowo do góry, przylegają do bocznych krawędzi przedplecza; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; odnóża żółtobrązowe, końce stóp ciemniejsze; dystalne końce goleni zaopatrzone w proste, sztywne włoski, formy długoskrzydłe lub o skrzydłach nieco skróconych (tzw. formy submakropteryczne); ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne w części nasadowej utworzone przez 3 rzędy oczek; długość ciała 3,6-4,4 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.