START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Copium clavicorne

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Copium clavicorne:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; głowa brązowa, wyraźnie punktowana wzdłuż linii środkowej; na głowie 5 wyrostków w nasadowej części brązowych, w szczytowej żółtawych, wyrostki potyliczne cienkie, przylegające do głowy; wyrostki frontalne zagięte do wewnątrz, stykają się przednimi końcami; czułki silnie zgrubiałe, szczególnie ich IV człon, który jest mniej więcej tej samej długości co człon III; człony I-II brązowe, walcowate; III człon czarny, stopniowo rozszerzający się ku szczytowi; IV człon czarny, w kształcie wydłużonej elipsoidy; III i IV człon pokryte bardzo długimi, odstającymi włosami; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; przedplecze żółtobrązowe; paranota i przednia część kołnierza żółtawe; kalusy brązowe: żeberka niskie, utworzone przez pojedynczy rząd oczek dobrze widocznych jedynie w tylnej części żeberek; paranota wąskie, utworzone przez jeden rząd oczek; odnóża żółtobrązowe, końce stóp brązowe; oprócz krótkich, błyszczących włosków na goleniach występują także włosy dłuższe, proste; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; długość ciała 3,0-3,7 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.