START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Corythucha arcuata (Say, 1832)

Corythucha arcuata:
Corythucha arcuata jest polifagiem żyjącym głównie na różnych gatunkach dębów. W Ameryce Północnej podawany był z Quercus acuminata, Q. alba, Q. macrocarpa, Q. muehlenbergii, Q. prinoides, Q. prinus i Q. rubra, a sporadyczne żerowanie obserwowano także na drzewach z rodzajów Castanea sp., Acer sp., Pyrus sp., Malus sp. oraz Rosa sp. W Europie wydaje się, że pluskwiaki te preferują dęby występujące na naszym kontynencie: Q. petraea, Q. robur, Q. pubescens i Q. cerris.
Prześwietlik dębowy zimuje jako dorosły owad w pobliżu roślin żywicielskich, głównie w zagłębieniach kory. Wiosną pluskwiaki przenoszą się na młode liście i rozpoczynają żerowanie. Niedługo potem samice składają na ich spodniej stronie do 100 jaj. We Włoszech obserwowano trzy pokolenia rocznie.


Na podstawie:
Gierlasiński G., Orzechowski R. 2023. Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae). Acta entomologica silesiana 31(online 001): 1–6.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.