START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Derephysia cristata

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Derephysia cristata:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; kołnierz pomiędzy oczami wydłużony; wyrostka dorsomedialnego na głowie brak; wyrostków potylicznych na głowie brak; trzeci człon czułków nieowłosiony; gdy owłosiony wtedy włosy nie wyrastają z bulwkowatych wyrostków; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); przedplecze z jednym żeberkiem; półpokrywy silnie wypukłe wzdłuż żyłki R+M, utworzone z dużych, bardzo regularnych oczek otoczonych brązowymi żyłkami; wszystkie żyłki delikatnie owłosione włoskami o rozmaitej długości. Pole kostalne, pole subkostalne i pole dyskoidalne złożone z pojedynczveh rzędów oczek; pole suturalne utworzone przez jeden rząd oczek. u form krótkoskrzydłych silnie zredukowano tak, że półpokrywy nic stykają się wzdłuż tylnych brzegów; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; pole subkostalne utworzone przez jeden rząd dużych, prostokątnych oczek; długość ciała 3,0-3,6 mm (forma długoskrzydła); 2,6-3,0 mm (forma krótkoskrzydła).


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.