START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Derephysia foliacea

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Derephysia foliacea:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; kołnierz pomiędzy oczami wydłużony; wyrostka dorsomedialnego na głowie brak; wyrostków potylicznych na głowie brak; trzeci człon czułków nieowłosiony; gdy owłosiony wtedy włosy nie wyrastają z bulwkowatych wyrostków; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); półpokrywy siłnie wypukłe wzdłuż żyłki R+M; pole kostalne złożone z 2 rzędów dużych oczek; pole subkostalne utworzone przez jeden rząd dużych, prostokątnych lub trapezoidalnym oczek; pole dyskoidalne złożone z 2-3 rzędów oczek; pole suturalne w najszerszej części złożone najwyżej z 3 rzędów oczek; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; pole subkostalne utworzone przez jeden rząd dużych, prostokątnych oczek; Przedplecze z trzema żeberkami; długość ciała 2,6-3,5 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.