START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyla humuli

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Dictyla humuli:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; dwa pierwsze człony czułków jasnobrązowe lub żółte; nasada czułków ciemna, zabarwiona podobnie jak reszta głowy; szczyt członu IV prawie czarny; człon III dość gęsto pokryty krótkimi, prawie przylegającymi włoskami; człon IV zaopatrzony we włosy dłuższe, nieco odstające; wyrostki na głowie ciemnobrązowe lub czarne; głowa czarna, za oczami żółtobrązowe plamy; na głowie bardzo małe ciemnobrązowe lub czarne wyrostki frontalne i wyrostek dorsomedialny; paranota wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; dysk przedplecza czarny, punktowany; półpokrywy o bocznych brzegach zaokrąglonych; pole kostalne złożone z 2 rzędów oczek, w części środkowej czasem utworzone tylko przez pojedynczy rząd oczek; pole subkostalne złożone z 3-4 rzędów oczek; pole dyskoidalne utworzone przez 7-8 rzędów oczek w środkowej części; pole suturalne złożone z 6-7 oczek w najszerszej części; żyłka R+M w środkowej i apikalnej części pola dyskoidalnego tworzy lekkie wypukłości; odnóża żółtobrązowe, szczyty stóp czarne; golenie nieco owłosione; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 3,1-3,8 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.