START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyla lupuli (Herrich-Schaeffer, 1837)


Dictyla lupuli:
Długość ciała 2,7-3,2 mm. Głowa czarna; na głowie para krótkich, ciemnobrązowych lub czarnych wyrostków frontalnych. Czułki o członach I-II brązowych; człon III brązowożółty; człon IV czarny, owłosiony. Dysk przedplecza czarny (rys. 8), punktowany; pozostałe struktury przedplecza i półpokrywy brązowoźółte z pojedynczymi, ciemniejszymi plamkami. Kołnierz bardzo nieznacznie wydęty, jego przedni brzeg prosty; paranota szerokie, ich wewnętrzne krawędzie niemal dotykają żeberka środkowego. Półpokrywy o bocznych krawędziach łagodnie zaokrąglonych; pole kostalne utworzone przez 1 rząd oczek; pole subkostalne utworzone przez 3-4 rzędy oczek; pole dyskoidalne złocone z 4-6 rzędów oczck w środkowej części; pole suturalne złożone w najszerszym miejscu z 6-7 rzędów oczek. Odwłok czarny; uda ciemnobrązowe; partie szczytowe ud, golenie i stopy brązowożółte; końce stóp ciemnobrązowe; golenie pokryte odstającymi włoskami. Występują formy długoskrzydłe lub formy o skrzydłach nieco skróconych (submakropteryczne). Żyje na roślinach z rodzaju Myosotis.


Na podstawie:
Lis B. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 158 serii kluczy, 66 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.