START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyla rotundata

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Dictyla rotundata:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; dwa pierwsze człony czułków jasnobrązowe lub żółte; nasada czułków ciemna, zabarwiona podobnie jak reszta głowy; wyrostki na głowie żółte; na głowie wyrostki frontalne i dorsomedialny; głowa czarna; paranota wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; dysk przedplecza czarny; półpokrywy o bocznych krawędziach zaokrąglonych; pole kostalne złozone z 2 rzędów oczek; pole subkostalne złożone z 4-5 rzędów oczek; pole dyskoidalne w środkowej części utworzone przez 5 rzędów oczek; pole suturalne w najszerszej części złożone z 5 (formy długoskrzydłe) lub z 3 (formy krótkoskrzydłe) rzędów oczek; na żyłce R+M w środkowej i apikalnej części pola dyskoidalnego wyraźne, kopulaste wypukłości; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 2,5-3,8 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.