START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyonota strichnocera

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Dictyonota strichnocera:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; wyrostka dorsomedialnego na głowie brak; wyrostki potyliczne na głowie obecne; czułki ciemne, czarnobrązowe lub czarne, stosunkowo grube; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); półpokrywy o bocznych brzegach niemal równoległych, pole kostalne w przedniej części utworzone przez 2, a w tylnej przez 2-3 rzędy oczek: pole subkostalne złożone z 2-3 rzędów oczek, pole dyskoidalne w najszerszej części utworzone przez 5-6 rzędów nieregularnych oczek; pole suturalne w najszerszej części złożone z około 8 rzędów oczek; uda i stopy ciemnobrązowe, golenie żółtobrązowe łub rudobrązowe; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; wokół silnie uwypuklonych kalusów i w tylnej części kołnierza liczne, jasne włoski o zakrzywionych końcach; długość ciała 3,6-4,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.