START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Tingidae   >>   Galeatus affinis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Galeatus affinis:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; wyrostek dorsomedialny na głowie obecny; boczne żeberka na przedpleczu wykształcone w postaci półkulistych struktur utworzonych przez 3 rzędy oczek; półkuliste struktury na przedpleczu utworzone z bocznych żeberek silnie przyciemnione; rozdęcie tylnej części żeberka środkowego silnie przyciemnione wyraźnie szersze niż długość I członu czułków; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); pole kostalne relatywnie węższe niż u G. spinifrons, na wysokości wierzchołka przedplecza wyraźnie węższe niż pole dyskoidalne (u G. spinifrons pole kostalne na wysokości wierzchołka przedplecza szersze niż pole dyskoidalne); ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 2,6-3,8 mm (forma długoskrzydła); 2,3-3,4 (forma krótkoskrzydła);
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.