START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Tingidae   >>   Galeatus sinuatus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Galeatus sinuatus:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; kaptur całkowicie przykrywa wyrostki na głowie; wyrostek dorsomedialny na głowie obecny; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); boczne żeberka na przedpleczu wykształcone w postaci blaszek, czasem zagiętych do wewnątrz, utworzonych przez I rząd dużych oczek; boczne żeberka na przedpleczu krótkie, nie zagięte do wewnątrz; półpokrywy o polu kostalnym utworzonym przez pojedynczy rząd regularnych oczek; pole subkostalne złożone z 1-2 rzędów oczek; pole dyskoidalne w tylnej części silnie wybrzuszone, słabo odgraniczone od pola suturalnego, złożone z kilku dużych oczek leżących w jednym rzędzie; pole suturalne w przedniej części utworzone przez pojedyncze, silnie wydłużone oczko, sięgające aż poza wybrzuszenie pola dyskoidalnego, a następnie przez kilka nieregularnych oczek tworzących 1-2 rzędy; odnóża żółto brązowe, golenie zaopatrzone w długie, sterczące włosy; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; formy krótkoskrzydłe występują znacznie częściej niż długoskrzydłe; długość ciała 3,3-4,4 (formy długoskrzydłe); 2,8-3,4 (formy krótkoskrzydłe);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.