START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Tingidae   >>   Galeatus spinifrons

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Galeatus spinifrons:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; wyrostek dorsomedialny na głowie obecny; boczne żeberka na przedpleczu wykształcone w postaci półkulistych struktur utworzonych przez 3 rzędy oczek; półkuliste struktury na przedpleczu utworzone z bocznych żeberek lekko przyciemnione; rozdęcie tylnej części żeberka środkowego lekko przyciemnione i węższe niż długość I członu czułków; czułki długie i cienkie, żółtawe, delikatnie owłosione; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); półpokrywy ubarwione podobnie, jak struktury przedplecza, to znaczy wszystkie żyłki żółtobrązowa lub brązowe, a oczka bezbarwne; pole kostalne i subkostalne utworzone przez i rząd dużych oczek przy czym miejscami oczka te mogą być dodatkowo podzielone na dwa; pole dyskoidalne niewyraźnie oddzielone od pola suturalnego, utworzone przez 1 rząd oczek, a pole suturalne przez 2-3 rzędy oczek; odnóża długie i delikatne, żółtawe, delikatnie owłosione; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 3,2-4,8 mm (forma długoskrzydła); 2,9-4,0 mm (forma krótkoskrzydła);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.