START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Kalama tricornis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Kalama tricornis:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; kołnierz pomiędzy oczami nie wydłużony; wyrostka dorsomedialnego na głowie brak; wyrostków potylicznych na głowie brak; trzeci człon czułków pokryty włosami wyrastającymi z bulwkowatych wyrostków; u nasady czułków występują dość długie, kolcowate wyrostki, o końcach nieco wygiętych na zewnątrz; czułki dość grube, ciemnobrązowe; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); półpokrywy o bocznych brzegach niemal równoległych, utworzone z siatki dość dużych oczek otoczonych brązowymi żyłkami. pole kostalne złożone u nasady z 2-3 rzędów oczek, następnie złożone z 1-2 rzędów oczek; pole subkostalne utworzone przez 3 (rzadziej 2 lub 4) rzędy oczek; pole dyskoidalne utworzone w środkowej części przez 3-5 rzędów oczek; pole suturalne złożone zazwyczaj z 4 rzędów oczek; uda brązowe lub ciemnobrązowe; golenie i stopy żółtobrązowa końce stóp ciemnobrązowe; golenie pokryte krótkimi, błyszczącymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 2,8-3,8 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.