START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Tingidae   >>   Oncochila scapularis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Oncochila scapularis:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; głowa czarna, pokryta krótkimi, srebrzystymi włoskami; wyrostki żółtobrązowa lub brązowe, cienkie; czułki pokryte krótkimi, jasnymi, przylegającymi wioskami, IV człon dodatkowo zaopatrzony w nieliczne dłuższe i sterczące, ciemnobrązowe szczecinki; człony I-III żółtobrązowe lub brązowe, człon IV ciemnobrązowy lub czarny; paranota obecne; całkowicie wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; pole kostalne utworzone przez co najwyżej jeden rząd oczek, czasem oczka zanikają w części środkowej; pole kostalne w przedniej części silnie podniesione do góry tak, że tworzące je oczka są w przedniej części półpokryw całkowicie niewidoczne; półpokrywy o bocznych brzegach zaokrąglonych, dość wypukłe; pole kostalne bardzo wąskie, w przedniej części całkowicie podniesione do góry i przylegające do pola subkostalnego; pojedynczy rząd oczek tworzący pole kostalne widoczny tylko w tylnej części półpokryw; pole subkostalne złożone z 2 rzędów oczek; pole dyskoidalne w środkowej części utworzone przez 6-7 rzędów oczek; pole suturalne u form krótkoskrzydłych utworzone przez 7 rzędów oczek w najszerszym miejscu; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; długość ciała 2,5-3,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.