START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Oncochila simplex

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Oncochila simplex:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; głowa czarna, pokryła krótkimi, srebrzystymi włoskami: wyrostki żółte lub brązowożółte, cienkie; człony I-III czułków brązowożółte lub rudawe, IV człon ciemniejszy, zwykle brązowy; owłosienie czułków jak u O. scapularis; paranota obecne; całkowicie wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota utworzone przez 7-10 rzędów oczek; półpokrywy o bocznych brzegach zaokrąglonych; pole kostalne wąskie, w przedniej części nieco uniesione, utworzone przez pojedynczy rząd oczek, widoczny na całej długości tego pola; pole subkostalne złożone z 2 rzędów oczek; pole dyskoidalne w środkowej części utworzone przez 6-10 oczek; pole suturalne utworzone przez 7-10 oczek w najszerszym miejscu; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne utworzone przez co najwyżej jeden rząd oczek, czasem oczka zanikają w części środkowej; pole kostalne w przedniej części lekko uniesione do góry, oczka tworzące to pole widoczne na całej jego długości; długość ciała 2,6-3,7 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.