START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Physatocheila costata

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Physatocheila costata:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; wyrostek dorsomedialny krótki, sterczący, nie wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne; wyrostki żółtawe, raczej cienkie; wyrostki potyliczne długie, przylegające do powierzchni głowy; wyrostki frontalne krzyżują się lub stykają się przednimi końcami; paranota obecne; całkowicie wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; w najszerszym miejscu utworzone przez 5 rzędów oczek; przedplecze brązowożółte z rudym odcieniem, kalusy czarne; przednia krawędź kołnierza nieznacznie wydłużona ku przodowi w środkowej części, tylna krawędź zaokrąglona; odnóża brązowożółte, końce stóp ciemnobrązowe; uda pokryte włoskami przylegającymi, golenie sterczącymi; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne w części środkowej utworzone przez 3 rzędy oczek; nasadowa część pola kostalnego przed pasmem ciemnych, drobnych oczek złożona z 12-20 dużych oczek; długość ciała 3,3-3,9;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.