START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Physatocheila smreczynskii

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Physatocheila smreczynskii:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; wyrostek dorsomedialny na głowie zagięty do dołu i wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne; paranota obecne; całkowicie wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; w najszerszym miejscu utworzone przez 5 rzędów oczek; przedplecze i półpokrywy barwy cynamonowej z drobnymi, nieregularnymi, jaśniejszymi plamkami; odnóża rudawe, końce stóp ciemnobrązowe; golenie w dystalnej części z krótkimi, odstającymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne w części środkowej utworzone przez 3 rzędy oczek; nasadowa część pola kostalnego przed pasmem ciemnych, drobnych oczek złożona z 6-11 dużych oczek; długość ciała 3,2-4,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.