START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Tingidae   >>   Stephanitis rhododendri

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Stephanitis rhododendri:
Głowa całkowicie przykryta silnie wydętym kapturem utworzonym przez ponad 20 oczek; czułki delikatnie owłosione, żółtawe, czwarty człon nieco ciemniejszy; środkowe żeberko na przedpleczu utworzone przez dwa rządy oczek; długość pola dyskoidalnego mniejsza niż połowa długości półpokrywy; paranota, półpokrywy i kaptur na brzegach gładkie lub delikatnie owłosione; półpokrywy w części wierzchołkowej bez plam; hypokosta utworzona przez dwa rzędy oczek; pole kostalne utworzone w najszerszej części przez 5 rzędów dużych oczek, pole subkostalne i dyskoidalne utworzone przez 5 rzędów małych oczek, a pole suturalne przez 3 rzędy dużych oczek; długość ciała 3,2-3,8 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.