START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Stephanitis takeyai Drake et Maa, 1955


Stephanitis takeyai:
Głowa całkowicie przykryta silnie wydętym, czarnym lub ciemnobrązowym kapturem (u S. oberti kaptur jest białawy) utworzonym przez ponad 20 oczek; czułki delikatnie owłosione, żółtawe; długość pola dyskoidalnego mniejsza niż połowa długości półpokrywy; paranota, półpokrywy i kaptur na brzegach gładkie lub delikatnie owłosione; półpokrywy głównie jasne z wąskim, brązowym pasem przy nasadzie; hypokosta utworzona przez jeden rząd oczek; długość około 4 mm. Gatunek introdukowany, pochodzący z japonii, gdzie żeruje na roślinach z rodzaju Pieris sp., Cinnamomum sp., Styrax sp., Lindera sp.
Na podstawie:
Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Przegląd Zoologiczny 45: 89–93.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.