START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Tingis crispata

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Tingis crispata:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; IV człon czułków jasny, brązowożółty, mniej więcej tak zabarwiony, jak III człon czułków; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o bocznych krawędziach nie owłosionych (wówczas nigdy nie są uniesione pionowo do góry) lub pokrytych włosami o zagiętych końcach, lecz znacznie krótszych niż szerokość oka; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; kołnierz nie tworzy stożkowatego kaptura; boczne krawędzie przedplecza i półpokryw nieowłosione lub pokryte włosami, które nie wyrastają z kolcowatych wyrostków; całe ciało gęsto pokryte krótkimi, jasnymi, wełnistymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; długość ciała 2,6-3,4 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.