START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Tingis grisea Germar, 1835


Tingis grisea:
Długość ciała 2,8-3,3 mm. Głowa żółtobrązowa, owłosiona; między ommatidiami wyraźnie widoczne krótkie wioski, wyrostki krótkie, żółtawe (wyrostek dorsomedialny czasem zredukowany); czułki stosunkowo krótkie i masywne; człony I-II ciemnobrązowe, człon III brązowy, człon IV czarny; czułki gęsto pokryto jasnymi, krótkimi, zakrzywionymi włoskami. Przedplecze i półpokrywy żółtobrązowe lub brązowe z szarym odcieniem i małymi, ciemnobrązowymi plamkami, pokryte krótkimi, jasnymi, zakrzywionymi włosami. Paranota o brzegach łagodnie zaokrąglonych, podniesione, utworzone przez 2-3 rzędy oczek; żeberka niskie. Półpokrywy o bocznych brzegach prawie równoległych; pole kostalne i subkostalne złożone z 2 rzędów oczek; pole dyskoidalne w środkowej części złożonc z 6-8 rzędów oczek; pole suturalne w najszerszej części złożone z 8-l0 oczek. Odwłok zwykle brązowy; uda w nasadowej części ciemnobrązowe, następnie brązowe; golenie i stopy brązowe, szczyty stop czarne; odnóża pokryte krótkimi, jasnymi, kędzierzawymi włosami. Formy długoskrzydłe. Występuje na roślinach z rodzaju Centaurea L. Gatunek pontyjsko-północno-śródziemnomorski.


Na podstawie:
Lis B. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 158 serii kluczy, 66 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.