START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ¦WIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Aradus truncatus


Rozkład rekordów w czasie
1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2025
1 1 1 4 11Beskid Wschodni
Masyw Suchego Obycza (FV19, Hebda et al. 2016b), Pasmo Działu, Kiczora (FV19, Hebda et al. 2016b), Przemy¶l (FA21, Smreczyński 1908a), Ustrzyki Dolne (FV17, Lis J.A. 1990c)

Bieszczady
(Gorczyca et Lis J.A. 2000)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska
D±brówka, I (XU10, Hebda et al. 2016b, Hebda et Rutkowski 2019)

Roztocze
Roztoczański PN (FB40, Hebda et al. 2016b), Trzęsiny (FB21, Gierlasiński et al. 2021a)

Sudety Wschodnie
L±dek-Zdrój, II (XR37, Zaj±c 2016)

¦l±sk Dolny
Oława (XS64, Taszakowski et Szczepański 2015), Wrocław, Wyspa Opatowicka (XS46, Hebda 1998a)

¦l±sk Górny
Katowice, Park Le¶ny (CA56, Gierlasiński et al. 2018d)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Kraków, Bronowice (DA14, Gierlasiński et al. 2020a), Ojcowski PN, Dolina Pr±dnika (DA16, Gierlasiński et al. 2021a), Ojcowski PN (DA16, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. 1990b, Chłond 2006, Chłond et Gorczyca 2006)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024.