START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ¦WIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Canthophorus impressus


Rozkład rekordów w czasie
1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2025
1 1 2 9 6Beskid Wschodni
Przemy¶l (FA21, Kotula 1890, Lis J.A. 1989a)

¦l±sk Górny
Imielin, Golcówka (CA75, Taszakowski et Kaszyca-Taszakowska 2019, Gierlasiński et al. 2021a)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Biały Ko¶ciół (DA15, Lis J.A. 1989a), Kraków, Krzemionki (DA24, Stobiecki 1915), Kraków, Pychowice (DA14, Smreczyński 1954)

Wyżyna Lubelska
rez. Brzeźno (FB87, Smardzewska-Gruszczak et Lechowski 2006), rez. Zawadówka (FB66, Smardzewska-Gruszczak et Lechowski 2000)

Wyżyna Małopolska
Chotel Czerwony (DA78, Lis J.A. 1989a), Dębina, I (DA69, Lis J.A. 1989a), Klonów (DA47, Smreczyński 1954), Krzyżanowice (DA68, Lis J.A. 1989a, Gierlasiński et al. 2023), Młodzawy (DA68, Lis J.A. 1989a), rez. Polana Polichno (DA69, Kocorek 1996), Skowronno (DA69, Gierlasiński et al. 2021a), Stawiany (DB70, Taszakowski et al. 2016), Tunel, Biała Góra (DA28, Lis J.A. 1989a), Zagórzyce (DA68, Taszakowski et al. 2016)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024.